Nordic Football Academy – et unikt supplement til klubbhverdagen

Nordic Football Academy – ett unikt tillägg till klubbvardagen

NF Academy är ett unikt koncept som det första och enda spelarutvecklingsarrangemang någonsin som ger talangfulla spelare från Norge, Sverige, Danmark möjlighet att spela med och mot topp europeiskt motstånd.
Vi är av åsikten att vardagen i klubben alltid kommer vara den allra viktigaste utvecklingsarenan, men är dessutom överbevisade om att NF- Academy kommer vara ett viktigt supplement för varje enskild spelares sportsliga och mänskliga utveckling.

Upplägg och ansöknings-deadlines 2017/2018

Skicka ansökan

+ Skicka ansökan här 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone