Nordic Football Academy – et unikt supplement til klubbhverdagen

Nordic Football Academy – ett unikt tillägg till klubbvardagen

NF Academy är ett unikt koncept som det första och enda spelarutvecklingsprogrammet någonsin som ger talangfulla spelare från Norge, Sverige och Danmark möjlighet att spela med och mot europeiskt toppmotstånd.
Vi är av åsikten att vardagen i klubben alltid kommer vara den allra viktigaste utvecklingsarenan, men vi är dessutom övertygade om att NF Academy kommer vara ett viktigt supplement för varje enskild spelares sportsliga och mänskliga utveckling. Les mer här

Upplägg och ansöknings-deadlines 2018

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone