Föräldrar

Vägledning till föräldrar

Foreldrebilde

Skillnaden mellan att vara en förälder som bidrar positivt till sitt barns utveckling och en som bidrar till slitage, är liten, och något man alltid kan ha i bakhuvudet.
Föräldrarna kan, och bör, vara en väldigt viktig person i barnens sportsliga utveckling.

Här är ett par punkter som man bör ha i åtanke:

  • Tänk på barnens bästa och deras målsättningar – inte dina egna
  • För samtal med fokus på utveckling – inte nödvändigtvis nuvarande prestationer
  • Ha en nära dialog med tränare innan du ger taktiska råd, så att spelaren inte hamnar i en intressekonflikt mellan besked från föräldrar och tränare.

Regler

Följande regler ingår för att se till att sportprogrammen kan genomföras enligt planen på ett positivt och vänligt sätt, utan orimligt ingripande. Brott mot reglerna kan leda till uteslutning av föräldrar och spelare från evenemanget, det gäller både sportprogrammen och hotellet.

  • Ingrip inte i tränarnas beslut. Detta omfattar taktik, val av spelarpositioner, gruppindelning etc under uppvärmning, träning / match och övrigt. Det kommer att finnas möjlighet att prata med tränarna efter träningen / matchen (efter att tränaren är färdig med spelarna).
  • Klag inte på motståndarna eller domaren.

Vad vi kan hjälpa till med

NF Academy finns tillgängliga för vägledning och rådgivning om detta är något ni ser som en utmaning i ditt barns utvecklingsvardag. Ta kontakt med oss för rådgivning genom att klicka här.

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone