Klubbsamarbete

Vår samarbetsmodell med breddklubbar

NF Academy önskar att vara samarbetspartner för ledande breddklubbmiljöer som önskar att stärka sitt sportsliga utbud för de största talangerna i klubben, så at man tillvaratar både topp och bredd på bästa möjliga sätt.

Viktiga match och träningsreferenser i utlandet – både sportsligt och mänskligt

Ge tillgång till unika match – och träningserfarenheter genom träningsläger och turneringsdeltagande i utlandet. Genom våra initiativ kommer spelarna få känna på nivån hos de bästa spelarna i Skandinavien och i Europa vilket kommer hjälpa de att uppnå sin fulla potential när de tar med sig dessa erfarenheter tillbaka till sin vanliga klubbvardag. Här möts spelare från hela Skandinavien som ska bli bekantade utöver landsgränser, språk eller kultur. Man ska hitta sin plats i gruppen både på och utanför planen , och prestera ihop på planen inom kort tid. Den mänskliga delen av utvecklingen som spelaren går igenom är en väldigt viktig del av NF Academys utvecklingsförlopp.

Rådgivning för tränare, spelare och föräldrar

Bra spelare i mindre klubbar blir snabbt attraktiva för de största klubbarna i området, och vissa fall är en övergång det bästa för spelare. För ofta sker dessvärre sådana övergångsprocesser på fel sätt, under fel omständigheter och fel tid. NF Academy har erfarenhet av sådana situationer och kan utefter önskan från klubben bidra som en rådgivande partner för spelare, tränare och familjer.

Träningsuppehåll hos Skandinaviska toppklubbar

Nf Academy kan lägga till rätta för träningsuppehåll hos Skandinaviska och utländska klubbar, utan risken att ett sådant träningsuppehåll medför en övergång utan klubbens önskan.
Sådan erfarenheter kommer bidra till att optimera träningsvardagen hemma i egen klubb. Från 2015:s turneringslag har tre spelare från skandinaviska breddklubbar fått anledning att genomföra träningsuppehåll hos AGF Århus i Danmark. Detta genom städade processer med spelare, föräldrar och spelarens klubbar.

Detaljerad respons och uppföljning efter ett upplägg

Alla klubbar som har spelare med på NF Academys upplägg kommer få detaljerade evalueringsprocesser och utvärdering på spelarens styrkor och svagheter, med utgångspunkt i vad som krävs för att lyckas på hög internationell nivå. Om de önskas kan NF Academy också bidra med konkreta förslag på övningar/ träningsprogram som hjälper spelare att ta nödvändiga steg för utveckling så fort som möjligt.

Skyltfönster för europeiska toppklubbar

Spelare som utmärker sig anmärkningsvärt på NF Academys upplägg, kommer av erfarenhet uppleva uppmärksamhet från scouts/tränare från akademier hos Europeiska toppklubbar. I sådana situationer kommer Nf Academy jobba tätt med spelaren, föräldrar och klubb för att finna den bästa möjliga lösningen för spelaren. NF Academy kan bidra med erfarenhet från dessa typ av situationer.

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone