Strategi og vision

– Vi ska bidra till att ta fram flera internationella toppspelare från Skandinavien

Vi jobbar efter en vision om att bidra till att få fram flera internationella toppspelare från Skandinavien. Det mycket bra som sker inom Skandinavisk fotboll, men vårat jobb är att täta de hålen vi ser i utbildningsplanen för unga lovande fotbollsspelare. De största utmaningarna vi ser är för lite matchträning mot duktigt motstånd och kompetens i barn och ungdomsfotboll på både tränar, klubb, och föräldranivå. Det önskar vi att göra något åt, men bara för de spelare som själv önskar att gå denna väg, i samarbete med spelarens klubb, tränare och familj.

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone